02 SECTOR DE PROGRÉS PER AL PAÍS

Un ecosistema tractor per a l'economia i el desenvolupament social.

L’ecosistema tecnològic continua impulsant el progrés econòmic i social del país després d’una dècada de creixement.

El 2021 es van assolir les 16.889 empreses, un 53% més que el 2011. La previsió per al 2022 és arribar a les 17.000 companyies TIC a Catalunya.

El tercer trimestre del 2022 es van registrar 120.800 treballadors al sector TIC català. Després de l’augment d’ocupació al sector durant la pandèmia, i la conseqüent caiguda, les empreses tornen a recuperar la vitalitat. El teixit tecnològic ha vist créixer un 65,5% la força laboral des del 2011.

Amb un volum de facturació total de 20.903 milions d’euros l’any 2019, xifra que suposava el 8,31% del PIB de Catalunya, la tendència permet projectar que el sector es troba actualment per sobre dels 23.000 milions d’euros i que té un pes cada cop més rellevant al PIB del país, situat entre el 9,5% i el 10%.