NOTÍCIES DEL SECTOR

Fortinet llança el primer assistent de seguretat IoT de IA Generativa

14 de maig de 2024

La integració de FortiAI en Fortinet Security Fabric permet a les organitzacions reforçar la seva postura de seguretat i augmentar l'eficiència operativa

Fortinet® (NASDAQ: FTNT), líder global de ciberseguretat que impulsa la convergència de xarxes i seguretat, ha anunciat noves actualitzacions en la seva oferta de IA generativa (GenAI) dirigides a millorar les operacions de xarxa i seguretat, incloent-hi el llançament del primer assistent de seguretat IoT de IA generativa.

Per a John Maddison, Chief Màrqueting Officer en Fortinet,"la IA generativa està transformant les operacions de xarxa i seguretat, ajudant els professionals de TU i ciberseguretat a fer més i més ràpid. Fortinet manté el seu compromís d'estar a l'avantguarda de la innovació en IA, i mitjançant l'expansió de FortiAI, el nostre assistent GenAI contextual, continuem empoderant als equips d'operacions amb noves capacitats avançades de processament de llenguatge natural. Les últimes actualitzacions de FortiAI ofereixen noves i innovadores maneres d'interactuar amb els productes de Fortinet utilitzant més de 30 llenguatges comuns per a reduir la complexitat i augmentar l'eficiència operativa.”

El sector de la ciberseguretat s'enfronta a un important dèficit de professionals, prop dels 4 millones1. La GenAI aborda aquest repte augmentant la necessitat de competències tècniques. FortiAI, l'assistent GenAI de Fortinet, secunda i guia als equips d'operacions de seguretat (SecOps) i operacions de xarxa (NetOps) perquè puguin configurar i gestionar els canvis en la seva xarxa i investigar i resoldre les amenaces més ràpid que mai. La seva interfície intuïtiva permet a les persones, independentment de la seva experiència, interactuar utilitzant el llenguatge natural, la qual cosa redueix significativament l'escassetat de personal qualificat en el sector. Des del llançament de FortiAI en 2023, Fortinet ha continuat aprofundint en les funcionalitats GenAI a través de Fortinet Security Fabric, i avui la companyia introdueix les següents innovacions en la seva portfolio:

Noves capacitats de GenAI per a Operacions de Xarxa

·        Agilitzar les operacions de Dia 0 i Dia 1: Les noves capacitats de FortiAI dins de FortiManager introdueixen un enfocament transformador per a la configuració i aprovisionament de xarxes de Dia 0 i Dia 1 en proporcionar scripting assistit per GenAI en CLI i Jinja. Aquesta innovadora funcionalitat ajuda a generar scripts basats en comandos conversacionals, fent-los accessibles per a personal amb diferents nivells d'experiència en programació. També inclou una funció de validació, que examina el codi a la recerca d'errors i suggereix modificacions, agilitzant el desenvolupament de codi i millorant la fiabilitat dels scripts de configuració. És un potent actiu per als equips informàtics que busquen elevar la seva eficiència operativa. Un exemple de consulta que algú pot fer a FortiAI és «Pots ajudar-me a configurar BGP en el FortiGate?».

·        Millorar la visibilitat i la resolució de problemes de vulnerabilitats de IoT en el Dia 2: FortiManager ara inclou el primer assistent de seguretat IoT GenAI de la indústria amb una interfície de IA conversacional impulsada per FortiAI per a ajudar a detectar i solucionar problemes de vulnerabilitats en el IoT. El nou assistent de seguretat GenAI IoT permet als equips de seguretat de xarxa utilitzar el llenguatge natural per a obtenir una visió d'alt nivell de les vulnerabilitats, aprofundir en detalls específics com els usuaris associats i el nivell de gravetat, analitzar els impactes i fins i tot prendre recomanacions procesables de FortiAI, la qual cosa permet la identificació proactiva de problemes i resolucions més ràpides. Un exemple de consulta que algú pot fer a FortiAI és «Mostra'm totes les vulnerabilitats crítiques i els dispositius associats a cadascuna.»

Noves capacitats de GenAI per a Operacions de Seguretat

·        Simplifiqui la cerca i l'anàlisi d'amenaces: Fortinet està aprofundint en la integració de FortiAI dins de FortiAnalyzer amb noves capacitats en el dictat. Aquestes actualitzacions simplifiquen la cerca d'amenaces i l'anàlisi d'esdeveniments, acceptant comandos per a consultar dades, identificar amenaces o generar informes. Els analistes poden navegar ràpidament per vastos conjunts de dades per a localitzar i reaccionar davant possibles amenaces, fent que aquests processos siguin més ràpids i accessibles per a professionals de tots els nivells d'experiència. D'aquesta manera s'acceleren els cicles de revisió i resposta i es redueix la necessitat de disposar d'una àmplia formació tècnica. Els equips de seguretat poden gestionar amb major eficàcia les tasques de detecció, anàlisi i mitigació d'amenaces, millorant la seva capacitat per a gestionar proactivament els incidents de seguretat. Un exemple d'una consulta que algú pot fer a FortiAI és «Analitza l'últim esdeveniment de seguretat, proporciona un resum detallat, avalua el seu impacte potencial i suggereix accions de remediació apropiades.»

Prioritzar la seguretat de la GenAI i la privacitat de la dada

A mesura que les tecnologies de IA es tornen cada vegada més integrals per a la ciberseguretat, la importància d'assegurar els processos de IA i garantir la privacitat de les dades és primordial. Fortinet, a l'avantguarda en aquestes qüestions crítiques, proporciona mesures sòlides dissenyades per a protegir i optimitzar les operacions de GenAI. Per a això, Fortinet allotja servidors proxy de IA dins dels seus centres de dades, una iniciativa estratègica per a controlar totes les connexions de IA. Aquesta configuració optimitza el rendiment de la IA i millora la seguretat de les dades dels clients en tots els productes de Fortinet. En centralitzar el trànsit de IA a través de proxies segurs, Fortinet garanteix que totes les interaccions de dades estan monitorades i protegides, mitigant els riscos associats a les operacions basades en IA.

FortiAI: GenAI per a secundar i agilitzar les Operacions de Xarxa i Seguretat

Fortinet va ser pionera a incorporar la innovació de IA al món de la ciberseguretat, fa més d'una dècada, i la IA ha estat columna vertebral dels serveis d'intel·ligència d'amenaces i seguretat de Fortinet Security Fabric i FortiGuard Labs. FortiAI és l'última innovació en IA de la companyia i ofereix assistència GenAI contextual per a ajudar als equips de SecOps i NetOps en la presa de decisions, millors i més ràpidament. FortiAI és compatible amb més de 30 idiomes d'ús comú i permet a les organitzacions navegar per la bretxa d'habilitats de ciberseguretat mentre mitiga el risc i agilitza les operacions comercials. Inicialment llançat com a part de FortiSIEM i FortiSOAR, FortiAI també està integrat amb FortiAnalyzer i FortiManager, amb integracions addicionals previstes per a estendre la potència de la GenAI a tota l'arquitectura Fortinet Security Fabric.