Dia a dia del Cercle

La falta de talent disponible frena l’aportació de les TIC al PIB a Catalunya

1 de juliol de 2024

El 2023 van quedar sense cobrir una mitjana de 9.231 llocs de feina que haurien generat 1.805 milions d’euros més de facturació

El sector TIC català ha tancat el 2023 amb una aportació al PIB del 9%, una dada que s’hauria pogut enlairar fins al 9,56% si s’haguessin cobert tots els llocs de feina creats per l’ecosistema, segons el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2024 elaborat pel Cercle Tecnològic, amb el suport de la Generalitat de Catalunya -mitjançant la Secretaria de Polítiques Digitals- i de l’Ajuntament de Barcelona.. La indústria ha tingut una mitjana de 9.231 vacants sense ocupar i que haurien pogut sumar 1.805 milions d’euros més als 26.446 milions d’euros de facturació generats. Les dades ratifiquen com la manca de talent limita el potencial de creixement del sector, que enguany ha registrat l’increment de facturació més elevat dels últims cinc anys.

La mitjana de vacants ha crescut un 23% respecte l’any anterior, mentre que el nombre de places als graus universitaris vinculats a l’àmbit tecnològic s’ha estancat. El 2022, hi havia lloc per a 2.900 estudiants, tres vegades menys que el nombre d’ofertes laborals sense cobrir.

Aquest desequilibri entre l’oferta i la demanda també es fa patent amb el nombre de candidatures per cada posició. El 2018 hi havia 17 candidatures per cada oferta de feina TIC; el 2023, se n’han registrat 14,3. Aquesta mitjana està lluny de les 60 candidatures de mitjana que arriben per cada nova oferta d’altres sectors econòmics.

El 80% de les empreses enquestades al Baròmetre del sector tecnològic 2024 espera augmentar les vendes i el 60,3% creu que farà noves contractacions. Catalunya és el segon territori de l’Estat espanyol amb més demanda de nous professionals, però cal equilibrar l’oferta i la demanda per cobrir les necessitats del sector, i garantir aquest creixement potencial.

Consolidat el bon estat de salut del sector

El creixement en termes de facturació (+12,5%) ja situa el sector TIC per davant de la indústria química, l’automoció i la construcció. Aquesta vitalitat també s’ha replicat en el nombre d’empreses, que han augmentat un 0,2% fins a arribar a les 17.854 companyies. L’increment contrasta amb la disminució del 0,7% registrat a Espanya en el mateix període. Segons les dades més recents recollides a l’informe, el 20% de les 72.521 empreses TIC establertes al territori espanyol tenen la seu social a Catalunya.

El nombre de treballadors també ha anat a l’alça i ha arribat als 135.200 de professionals, un 8,59% més que el 2022. La força laboral del sector TIC constitueix el 4% de la població ocupada, per sobre del 3,5% que representa a Espanya.

Capdavanters a Europa

Quan es traslladen totes les xifres de clima de negoci al context europeu, Catalunya treu bona nota. Les dades més recents de la Unió Europea disponibles, que es corresponen al 2021, situen Catalunya en quarta posició pel que fa a contribució al PIB amb un 9,9%,  només per darrere d’Alemanya (16,1%), França (14,3%) i Espanya (10,5%), i per davant d’Itàlia (9%).

Pel que fa al nombre d’empreses TIC respecte del total de companyies de la Unió Europea, Catalunya se situa en el sisè lloc amb un 2,7% i per sota del 3,7% de mitjana europea. Tampoc destaca en nombre de treballadors, en setena posició amb un 4%, però per davant d’Espanya, amb un 3,5%. En ambdós casos, els països nòrdics se situen els primers de la llista.

Malgrat que el territori no destaca en nombre d’empreses i de treballadors, la mitjana de facturació de les companyies del sector el situen en tercer lloc amb 1,26 milions d’euros. Un cop més, superant Espanya (1,25 milions d’euros) i molt a prop de la mitjana europea (1,30 milions d’euros). Aquesta dada, juntament amb la de la contribució al PIB (9,9%), permet concloure que l’ecosistema tecnològic té un valor afegit comparativament alt.

IA i sostenibilitat, en el punt de mira del negoci TIC

La tecnologia que aspira a provocar més canvis és la intel·ligència artificial (IA). El 33,3% dels enquestats la posiciona en primer lloc com a àrea que demandarà més professionals els pròxims anys, i és també la que s’espera que tingui un impacte més elevat en la facturació.

La sostenibilitat és una altra de les tendències que ha arrelat a la indústria tecnològica. Així ho confirma el 95% dels participants a l’estudi del Cercle Tecnològic, que assegura que les mesures per reduir la petjada ecològica que provoquen les TIC és una prioritat a la seva empresa. Principalment, estan actuant per incidir en l’estalvi energètic i en una gestió més eficient dels residus, però també en mantenir el teletreball (amb la seva pertinent reducció de desplaçaments) com a contribuïdor de l’estalvi energètic.

Malgrat que es mostra una preocupació creixent, l’estudi conclou que encara cal més consciència col·lectiva sobre el consum energètic que suposa la potència de computació i emmagatzematge de dades que demanen la intel·ligència artificial i les dades massives.