Dia a dia del Cercle

Quin paper juga Barcelona en el món digital i tecnològic global?

19 de març de 2024

Conversem amb Jordi Valls, Quart Tinent d’Alcaldia i Emili Rubió, gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica en una sessió exclusiva per a les empreses del Cercle

El Cercle Tecnològic ha impulsat una trobada amb Jordi Valls, Quart Tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i Emili Rubió, gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica. La sessió, exclusiva per a les empreses del Cercle Tecnològic, ha estat moderada per Xavier Sellarès, director del Cercle.

La conversa s’ha centrat en el paper que juga Barcelona en el món digital i tecnològic global, en les estratègies de l’Ajuntament per transformar Barcelona en una ciutat de foment i atracció del talent tecnològic, o sobre el pla estratègic de l’IMI per esdevenir un òrgan tractor d’aplicació de tecnologia a l’Ajuntament.

Jordi Valls ha expressat que "
l'Ajuntament ha de ser un motor i ha de tenir elements dins l’ecosistema. Volem participar-hi com un més. Estem intentant tenir àmbit de relació amb agents del sector, també amb altres actors de l’administració pública.”

Sobre
com hem de retenir el talent, Emili Rubió ha compartit que “una manera de retenir talent és que els projectes que impulsem siguin punters en innovació, en una ciutat que és un gran actiu per aquests projectes. Cal treballar conjuntament per impulsar aquests projectes.”

L'acte també ha comptat amb la intervenció de 
Miquel Rodriguez, gerent promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, que ha explicat “la voluntat de l’Ajuntament d’implicar al sector tecnològic en l’atracció d’inversions aprofitant l’esdeveniment de la copa Amèrica a la ciutat”.