03 PALANQUES D’IMPULS

L’OPORTUNITAT HISTÒRICA DELS FONS NEXT GENERATION EU

Les empreses TIC tenen la pressió d’aprofitar les inversions i ajudes públiques, especialment els fons de la Unió Europea, per impulsar la transformació digital i ambiental, i per pal·liar la falta de dones al sector.

El foment de la transformació digital és la política pública percebuda com la que té un major impacte entre les empreses del sector: un 47,1% afirma que suposa un gran impacte en el creixement i competitivitat del seu negoci. La generació i atracció de talent, gran preocupació en anteriors edicions del Baròmetre, cau enguany com la problemàtica amb menys impacte.

Tot i no considerar la falta de talent un problema, el 80,8% de les empreses reconeix que podria incrementar la facturació si la manca de professionals qualificats se solucionés.

Correm el risc de no aconseguir portar aquests fons d’una manera efectiva cap al teixit industrial i institucional. El 47,2% de les empreses expressa el seu desacord sobre la palanca positiva d’aquests fons per a l’impuls del seu negoci. La valoració mitjana dels fons és d’un 4,3 sobre 10.